17-203

Dagseting: 

Þriðjudagur, 24. október 2017

Fundur númer: 

450

Fjöldi mála á fundi: 

29

Heiti verkefnis: 

Mat á þáttum sem hafa forspárgildi um árangur af endurhæfingu vefjagigtarsjúklinga hjá Þraut ehf – afturvirk rannsókn

Ábyrgðarmaður: 

Arnór Víkíngsson