Forsíða

3. febrúar 2015 - 15:00

395. fundur Vísindasiðanefndar verður haldinn þriðjudaginn 3. febrúar kl 15. Frestur til að skila nýjum umsóknum er liðinn. Næsti fundur verður haldinn 24. febrúar.

20. janúar 2015 - 13:45

Vakin er athygli á að þegar umsókn eða viðbót við áður heimilaða rannsókn berst Vísindasiðanefndar er hún send  til Persónuverndar sem hefur 10 virka daga til þess að ákveða hvort ástæða sé til frekari athugunar á umsókninni. Þetta þýðir að umsækjandi þarf að senda Vísindasiðanefnd fullgerða umsókn sína með öllum fylgiskjölum og leyfum ekki síðar en 14 virkum dögum fyrir auglýstan fund.

6. janúar 2015 - 9:15

Vegna gildistöku nýrra laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014 stendur nú yfir endurskoðun efnis á heimasíðu Vísindasiðanefndar.  Lögð er áhersla á að klára breytingar á íslensku efni síðunnar og í framhaldinu verður tekið til við lagfæringar á ensku útgáfunni. Notendur eru beðnir velvirðingar á óþægindum sem þeir kynnu að verða fyrir af þessum sökum. Skapist vandi af þessu tilefni eru notendur beðnir að snúa sér til skrifstofu nefndarinnar.

2. janúar 2015 - 11:45

Um leið og rannsakendum eru þökkuð góð og ánægjuleg samskipti á nýliðnu ári viljum við vekja athygli á því að í tengslum við gildistöku nýrra laga eru komin ný og breytt eyðublöð fyrir umsóknir til Vísindasiðanefndar (sjá undir flipanum Umsóknir). Eftir 1. janúar 2015 verður ekki tekið við umsóknum á eldri eyðublöðum.  

17. desember 2014 - 12:30

Ábyrgðarmönnum rannsókna sem Vísindasiðanefnd hefur heimilað er bent á eftirfarandi bráðabirgðaákvæði í lögum nr. 44/2015 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem taka gildi um áramótin 2014-15.

Um leyfisveitingu fyrir vísindarannsóknum á heilbrigðissviði, sem berast fyrir gildistöku laga þessara, fer samkvæmt ákvæðum eldri laga og reglugerða. Frá gildistöku laga þessara gilda lög þessi um allar vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, einnig þær sem samþykktar voru á grundvelli eldri laga og reglugerða og er ólokið.

Pages