Samþykkt verkefni

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

372

Læknaráp á Íslandi, umfang og eðli

Ábyrgðarmaður: 

Magnús Jóhannsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

372

Genaleit í ættlægri meðgöngueitrun í fjölskyldum á Íslandi

Ábyrgðarmaður: 

Reynir Arngrímsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Áhrif íslenska efnahagshrunsins á hjartaheilsu

Ábyrgðarmaður: 

Tinna L. Ásgeirsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Kortlagning og einangrun áhættugena flogaveiki (epilepsy)

Ábyrgðarmaður: 

Kári Stefánsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Next generation disease mapping (NextGene)

Ábyrgðarmaður: 

Kári Stefánsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Geðlyfjanotkun karla og kvenna á árunum 2003-2012

Ábyrgðarmaður: 

Magnús Jóhannsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Erindi vísað frá

Ábyrgðarmaður: 

NN

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Langvinnur nýrnasjúkdómur á Íslandi 2008-2013

Ábyrgðarmaður: 

Ólafur Skúli Indriðason

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Meðferð og afdrif sjúklinga með bráða kransæðastíflu í Egilsstaðalæknishéraði á árunum 2008-2012

Ábyrgðarmaður: 

Óttar Ármannsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Áhrif æxliseiginleika og meðferðar á horfur brjóstakrabbameinssjúklinga með BRCA2 stökkbreytingar

Ábyrgðarmaður: 

Laufey Tryggvadóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Áhrif síðbúinna fyrirburafæðinga á námsárangur

Ábyrgðarmaður: 

Tinna L. Ásgeirsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

371

Tengsl þroskaskerðingar við niðurstöður áhættumats

Ábyrgðarmaður: 

Anna Kristín Newton

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

370

Notagildi og árangur lofttæmisbúnaðar í gervilimalausnum ásamt Seal-In hulsu fyrir eldri einstaklinga

Ábyrgðarmaður: 

Kristleifur Kristjánsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

370

Vöðvastyrkur miðlæga og hliðlæga aftanlærisvöðva og vöðvavirkni þeirra við þrenns konar uppsetningu á „Nordic Hamstring“ æfingunni

Ábyrgðarmaður: 

Kristín Briem

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

370

Forprófun á matstækinu Pain assessment in advanced dementia (Painad) til að meta verki hjá einstaklingum sem eiga erfitt með að tjá sig um verki

Ábyrgðarmaður: 

Elfa Þöll Grétarsdóttir

Pages

CSV