Samþykkt verkefni

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Algengi og framrás arfgengs blöðrunýrnasjúkdóms með ríkjandi erfðamáta.

Ábyrgðarmaður: 

Runólfur Pálsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Árangur gallkögunar á Sjúkrahúsi Akraness 2003-2010

Ábyrgðarmaður: 

Fritz H. Berndssen

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Sjálfsát í brjósta- og briskrabbameinsæxlum - framhald (sbr. VSN 11-155)

Ábyrgðarmaður: 

Helga M. Ögmundsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Árangur af fimm vikna hugrænni atferlismeðferð í hóp við svefnleysi

Ábyrgðarmaður: 

Ingunn Hansdótttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Mat á árangri gjörhyglimiðaðrar hugrænnar meðferðar í hópi fólks á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Ábyrgðarmaður: 

Ragnar P. Ólafsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Þýðing og próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar Binge Eating Scale (BES) 

Ábyrgðarmaður: 

Ludvig Gudmundsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Andleg og líkamleg líðan keppenda í vaxtarræktargreinum

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Sæmundsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Áhrif íslenska efnahagshrunsins á heilsu barnshafandi kvenna og fæðingaútkomur.

Ábyrgðarmaður: 

Unnur Anna Valdimarsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Rúgíhlutun meðal karla með núgreinda sykursýki af gerð 2 eða forsykursýki og áhrif á heilsufarsbreytur.  (A Rye Intervention - Assessing the effect of rye consumption and exercise on health variables in men recently diagnosed with diabets or pre-diatets - ARI)

 

Ábyrgðarmaður: 

Laufey Steingrímsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

355

Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskólum

Ábyrgðarmaður: 

Ársæll Már Arnarsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

354

Low dosage with escalalating dosage of infliximab in psoriatic arthritis gives the same treatment results as standard dosage of adalimumab or etanercept: Results from the nationwide registy ICEBIO.
Lágskammta meðferð með stýrðri skammtahækkun af infliximab gegn sóragigt gefur sama meðferðarávinning og staðlaðir skammtar af adalimumab eða etanercept.  Niðurstöður frá ICEBIO.

Ábyrgðarmaður: 

Björn Guðbjörnsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

354

Athugun á tíðni og einkennum sérkennilegrar og áráttukenndrar hegðunar meðal barna með röskun á einhverfurófi í ljós nýrrar skilgreiningar í DSM-5.

Ábyrgðarmaður: 

Emilía Guðmundsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

354

Addison-sjúkdómur á Íslandi, algengi, meðferð og tíðni annarra sjúkdóma hjá þessum sjúklingahóp.

Ábyrgðarmaður: 

Helga Ágústa Sigursjónsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

354

Meðferð og forspárþættir íslenskra brjóstakrabbameinssjúklinga árin 1980-2011.

Ábyrgðarmaður: 

Helgi Sigurðsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

354

Notkun örvandi lyfja við ADHD (ofvirkni með athyglisbrest) meðal fullorðinna á Íslandi 2003-2012.

Ábyrgðarmaður: 

Helga Zoëga

Pages

CSV