Samþykkt verkefni

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

485

Klínískt mat og skimun fyrir gaumstoli hjá sjúklingum með heilablóðfall

 

Ábyrgðarmaður: 

Marianne Elisabeth Klinke

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

484

EudraCT númer  2018-002757-30 - Slembiröðuðuð, tvíblind, fjölsetra samanburðarrannsókn með lyfleysu til að leggja mat á virkni og öryggi ólíkra rannsóknarlyfjka í sjúklingum sem eru með miðlungs alvarlega til alvarlega ígerðarhnúða í húð (HS) graftarmyndandi svitakirtlabólgu.

 

Ábyrgðarmaður: 

Bárður Sigurgeirsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

484

Vísað frá

Ábyrgðarmaður: 

NN

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

484

Vísað frá

Ábyrgðarmaður: 

NN

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

484

Contemporary Treatment of Popliteal Artery Aneurysm in Nine Countries, a follow-up study: A report from the VASCUNET Collaboration of Registries. Gagnarannsókn

 

Ábyrgðarmaður: 

Elín Hanna Laxdal

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

484

Virk endurhæfing fyrir einstaklinga með mænuskaða á Íslandi – áhrif af námskeiði sem byggist á jafningjaþjálfun

 

Ábyrgðarmaður: 

Anestis Divanoglou

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

484

Are seasonal changes in affect associated with EEG-biomarkers and cognitive vulnerabilities for depression? Icelandic: Tengsl árstíðabundinna sveifla í líðan við líffræðilega og hugræna þætti þunglyndiseinkenna

 

Ábyrgðarmaður: 

Yvonne Höller

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Þrálátir verkir í hálshrygg, verkjalyfjanotkun og atvinnuþátttaka 4-5 árum eftir meðferð á Háls- og bakdeild HVE Stykkishólmi

 

Ábyrgðarmaður: 

Jón Steinar Jónsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Klínísk samanburðarrannsókn á nýju plastblendisefni með hefðbundinni ísetningaraðferð annars vegar og hins vegar með upphituðu plastblendi (Clinical evaluation of the performance of a newly developed composite material used in the warming technique)

 

Ábyrgðarmaður: 

Vilhelm Grétar Ólafsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Framsýn rannsókn á snemmkominni endurkomutíðni yfirborðslægs krabbameins í þvagblöðru á Íslandi

Ábyrgðarmaður: 

Sgurður Guðjónsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Blóðþurrð í lifur og brisi á meðal gjörgæslusjúklinga: Aftursýn gagnarannsókn.

 

Ábyrgðarmaður: 

Einar S. Björnsson

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Vísað frá

Ábyrgðarmaður: 

NN

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Transitioning from manual to power wheelchair – perceived impact on occupational participation in people with multiple sclerosis. Upplifun einstaklinga með MS á þátttöku þeirra í daglegu lífi við að skipta úr handknúnum hjólastól yfir í rafknúinn.

Ábyrgðarmaður: 

Anestis Divanoglou

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Heilsutengd lífsgæði, lífshættir og verkir

 

Ábyrgðarmaður: 

Þorbjörg Jónsdóttir

Númer verkefnis: 

Fundur númer: 

483

Hugsanlegar stýribreytur fyrir árangur HAM við þunglyndi og kvíða (What are possible moderators for CBT’s efficacy for anxiety and depression)?

 

Ábyrgðarmaður: 

Jón Friðrik Sigurðsson

Pages

CSV