Viðmið

Viðkvæmir hópar

Mikilvægt er að stunda rannsóknir á ólíkum hópum. Þarfir eru breytilegar og sjúkdómar eða önnur mein leggjast að fólki með mismunandi hætti. Í lögum um slíkar rannsóknir og í öllum alþjóðlegum samþykktum um lífsiðfræði í rannsóknum er lögð áhersla á að viðhafa sérstaka aðgát þegar í hlut eiga einstaklingar eða hópar sem eru viðkvæmir.

Auk almennrar virðingar fyrir öllum sem taka þátt í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði er sérstakrar aðgátar þörf gagnvart viðkvæmum hópum. Um er að ræða einstaklinga sem af einhverjum ástæðum eru ekki í aðstöðu til að taka upplýsta eða óþvingaða ákvörðun. Það skal undirstrikað að mikilvægt er að rannsóknir séu stundaðar á þessum hópum.